Hak pomocniczy

Dane techniczne:

Maksymalne obciążenie robocze - wll
50 kg
Maksymalne ociążenie
10 kg
Siła zrywająca - mbs
500 kg
Opis:

Pomocniczy hak przeznaczony do podwieszenia sprzętu oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania pracy do szelek bezpieczeństwa. Ułatwia zagospodarowanie sprzętu podczas przemieszczania się pracownika podczas wycinki drzew, zwalnia ręce pracownika zwiększając bezpieczeństwo poruszania się.

TU 300 nie jest sprzętem ochrony indywidualnej.