Firma Protekt prowadzi:

 • right
  Przegląd sprzętu
 • right
  Szkolenia BHP

Firma PROTEKT
prowadzi przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

1

Przeglądy okresowe

(corocznie lub częściej)

2

Przeglądy fabryczne

(po pięcioletnim okresie użytkowania lub wcześniej).

Przeglądy okresowe i fabryczne można wykonać:

a

W siedzibie firmy PROTEKT

(należy przesłać sprzęt wraz ze zleceniem na wykonanie przeglądu)

PROTEKT, 93-403 Łodź, ul. Starorudzka 9

b

W miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę

(należy przesłać zlecenie na wykonanie przeglądu wraz z kontaktem telefonicznym w celu ustalenia terminu i miejsca przeglądu).

Przeglądy okresowe może wykonywać także osoba upoważniona przez producenta lub odpowiedzialna za sprzęt w firmie w której użytkowany jest sprzęt.

Osoba odpowiedzialna za sprzęt powinna:


 • 1

  posiadać odpowiednie upoważnienie od kierownika czy dyrektora firmy do zajmowania się w/w sprawami,

 • 2

  przejść szkolenie z zakresu przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

info

Przeglądy okresowe sprzętu należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkowania poszczególnych elementów sprzętu zgodną z PN-EN 365 "Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowania".

Szkolenia BHP

Firma PROTEKT oferuje przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości z uwzględnieniem przeglądów technicznych sprzętu. Szkolenia dedykowane są zarówno dla użytkowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, którzy są zobowiązani do dokonywania przeglądów elementów sprzętu, jak również do osób odpowiedzialnych za sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
w firmie, zajmujących się przeglądami okresowymi sprzętu.

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

1

metod i środków ochrony przed upadkiem, podczas prowadzenia prac na wysokości

2

organizacji i sposobów prac na wysokości

3

aspekty prawne i formalne prowadzenia prac na wysokości

4

prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego